Arktisk Kompetansesenter for Sau SA

Nettverksbygger og bidragsyter til et optimistisk, lønnsomt, aktivt og høyt kompetent sauemiljø tilpasset arktiske forhold.  Nedslagsfelt er Nordland, Troms og Finnmark

Bidragsytere:

Andelseiere med støtte utover andelskapital:

Bø sau og geit, Sortland og Øksnes Bondelag, Hadsel Sau og Geit, Vesterålen gjeterhundlag, Sortland Småfelag, Andøy Bondelag og Andøy Sau og Geit. - tilsammen kr 198 000

Alle bidrag mottas med takk og er til stor hjelp som egenkapital i prosjektene våre. Vi håper på flere bidrag fra hele Nordland, Troms og Finnmark.

Offentlig finansiering:

Kontaktpersoner:

Glenn Peter Knædal

Styreleder/ daglig leder

Telefon 479 09 422

E-post:

g.knedal@gmail.com

Vi er også på Facebook - søk medlemskap i gruppen "Arktisk Kompetansesenter for Sau" for å få fortløpende oppdatering på aktivitet. Lik siden vår "Arktisk Kompetansesenter for Sau SA"