Lamming

Det er greit å være godt forberedt inn i lammingssesongen. Med gode forberedelser kan man spare mye tid. 

Her har vi samlet litt aktuell informasjon som forberedelse til lammingssesongen:

  • "Kjekt og ha i lamminga" er en oversikt Stordyrveterinærene i Vesterålen har laget over hva du bør vurdere å ha klart i fjøset for sesongen starter. 

  • "Plansje Animalia-fødselshjelp" er en smørbrødliste for fødselshjelp. Siste side i denne viser indikasjoner på at lammingen ikke forløper som normalt. Denne siden er det ekstra lurt å ha hengende i fjøset, slik at eventuell uerfaren lammingshjelp vet når de bør kontakte bonden. 

  • "Vanlige lammingsrelaterte sykdommer hos søya del 1 og 2" er foredrag utarbeidet av Stordyrveterinærene i Vesterålen

  • "5 gode råd for bondehelse" -   vi er veldig flinke til å tenke på sauens helse og velferd. Vi må også være flinke til å tenke på vår egen helse. Nettsiden www.godtbondevett.no har mye nyttig informasjon om temaet. 

  • Vi bønder er utsatt for kutt og rifter i huden. Har du tenkt over når du sist tok stivkrampevaksine? Folkehelseinstituttet anbefaler at alle voksne tar oppfriskningsdoser av vaksinen omtrent hvert tiende år. 
    Ville du oppdaget symptomer på stivkrampe på deg selv tidlig nok i en hektisk sesong?

  • NLR HMS- beredskapsplan   -  En oppdatert beredskapsplan er ekstra viktig i lammingen. Hvis gården skulle bli uten bonden sin i denne ekstra sårbare tiden ,er det svært viktig at andre har oversikt til å kunne tre inn og ta ansvar for den daglige drifta på dagen. Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge har HMS-rådgivere som kan hjelpe deg å utarbeide beredskapsplan.