Vi blant annet  eiere/ medlemmer fra lokale Bondelag, Regionale bondelag, regionale Bonde og Småbrukarlag, lokale sankerlag, foredling, værringer, stordyrveterinærer, gjeterhundlag, lokale Sau og Geit avlslag, Videregående skole, Felleskjøpet, Nortura, Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge. Vi er stadig på jakt etter flere eiere fra hele Nordland, Troms og Finnmark. Eieroversikt i lenke nedenfor.


Arktisk Kompetansesenter for Sau er et samvirke. Årsmøtet er derfor høyeste organ. Som eier vil dere få direkte innflytelse i organisasjonen

Vi jobber med å få bredere geografisk eierskap. Ta kontakt om dere er interessert i en andel i samvirket. Det er kun mulig å tegne èn andel hver, den koster kr 1 000. Årlig kontingent er kr 300 for hvert medlemslag.
I tillegg ønsker vi støtte fra våre eiere utover andelskapitalen. Dette for å stille nok egenkapital i våre prosjekter. Støtten gir avkastning i form av økt samarbeid og kompetanse i sauenæringen.

Er du del av et Sau og Geitavlsag, lokalt Bonde/ Bonde Småbrukarlag, værring, sankelag etc. kan laget tegne seg for èn andel. Ved slike eiere får vi en bredere kommunikasjonskanal. Vi setter stor pris på innspill til lokale problemstillinger og ønsker om kurs fra våre eiere.