Styret i Arktisk Kompetansesenter for Sau ser i dag slik ut:


Eirik Jensen - styrets leder
Ragnhild Renna - styrets nestleder
Berit Hansen - styremedlem
Glenn Knædal - styremedlem
Barbara Baumgarten-Austrheim - styremedlem

Birger Holand - styremedlem
Eva Britt Birkenes- styremedlem
Vi mangler - 1. vara med møteplikt
Geir Amundsen- varamedlem

Monika Nyland- varamedlem


Ansatte:
Tor Erling Nilssen har en 20% stilling som daglig leder

                   Glenn Peter Knædal har 20% stilling som prosjektmedarbeider

                             


Ta kontakt uansett hva du lurer på!

Vi tar i mot alle innspill

Det næringen selv etterspør skal ha fokus

Vær med å bidra til et optimistisk, lønnsomt, aktivt og høyt kompetent sauemiljø tilpasset arktiske forhold du også!


Kontakt oss:

Tor Erling Nilssen

Daglig leder

Telefon 47 25 95 13
e-post: 

sauenett@gmail.com

Eirik Jensen

Styreleder

Telefon: 915 42 174

Glenn Peter Knædal

Prosjektmedarbeider

Telefon 479 09 422

E-post:

g.knedal@gmail.com