Styret i Arktisk Kompetansesenter for Sau ser i dag slik ut:


Glenn Knædal - styrets leder

Tor Erling Nilssen - styrets nestleder

Berit Hansen - styremedlem

Eirik Jensen - styremedlem

Laila Hoff - styremedlem

Georg Kristiansen - styremedlem

Eva Britt Birkenes- styremedlem

Lena Osnes - 1. vara med møteplikt

Geir Amundsen- varamedlem

Monika Nyland- varamedlem


Ansatte:
Glenn Peter Knædal- daglig leder

                             


Ta kontakt uansett hva du lurer på!

Vi tar i mot alle innspill

Det næringen selv etterspør skal ha fokus

Vær med å bidra til et optimistisk, lønnsomt, aktivt og høyt kompetent sauemiljø tilpasset arktiske forhold du også!


Kontakt oss:

Glenn Peter Knædal

Styreleder/ Daglig leder

Telefon 479 09 422

E-post:

g.knedal@gmail.com