NOOOOBÆÆMBER 2022

I år arrangerer vi livesending fra 2 sauefjøs via Teams. 

Hovedtema/rød tråd:
Hvordan løser jeg perioden med innsett, paring og vinterfôring frem mot lamming? 

Det blir livesending fra fjøset disse dagene:

FLYTTET TIL onsdag 02. november klokka 19:30- fjøset til en deltidsbonde - (opprinnelig dato var 03.november)
torsdag 10.november klokka 19:30- fjøset til en heltidsbonde

Fjøsene har ulike driftsopplegg. Vi anbefaler å delta begge dagene. 

I sendingene blir det innslag med veterinærer som holder en liten praktisk fagbolk om utvalgte tema. 

Påmelding nederst på denne nettsiden! Ingen deltakeravgift!

ved spørsmål: 

Ta kontakt på e-post: sauenett@gmail.com eller tlf. 47 25 95 13


Videre er vi samarbeidspartner i beitebrukskonferansene som Statsforvalteren i Nordland Arrangerer. 

Programmet er utarbeidet i samarbeid med Arktisk kompetansesenter for sau og Tyr Nordland. 

På konferansene får du blant annet høre om:

Utmarksbasert kjøttproduksjon i klimaperspektiv, Beiterett og
gjerdeplikt, Beitebruksplan i arealforvaltning ,Besøksforvaltning i utmark,Dyrevelferd ,Teknologi , Hund i arbeid ,Tilskudd til tiltak i beiteområder

16-17 November - Beitebrukskonferanse på Sortland
22-23 November - Beitebrukskonferanse i Mosjøen

Mer info om beitebrukskonferansene og påmelding finner du her: 
https://www.statsforvalteren.no/nb/Nordland/Kurs-og-konferanse/2022/11/beiting-i-utmark-konferanser-2022/


(Vi jobber opp mot at det lages tilsvarende Beitebrukskonferanse i Troms og Finnmark)                                                     


Trykk her for registrering, så får du tilsendt møtelink:

Nedenfor ligger en film fra fjørårets Nobææmber-  12 november 2020 der tema var fothelse: